Ikonopis stare i nove crkve Sv. Nikole

Published Date
Hits: 1931

-IKONOPIS -STARE I NOVE CRKVE SV. NIKOLE- UTICAJI I OPIS- -
(Dodatak)

(Izvor:-"Slikarstvo u srpskim crkvama sjeverne Dalmacije od 14-og do 20-og vjeka", Milorad Savic, 2000)
Obradio i izdvojio : Urednik sajta
Tradicionalno slikarstvo i uticaj baroknog stila
 

Ikona Bogorodice u manastiru Krka, gdje je s gornje strane predstavljen u centralnom polju golub Svetog duha, a sa strane dva leteca andjela koji krunisu Bogorodicu, prikazanu do pojasa i na oblacima, nesumljivo su barokni ikonografski i repertoarski elementi. Djelo po nacinu slikanja ima znatnih slicnosti sa barokizovanim ikonama Bogorodice s Hristom i andjelima u starim crkvama Sv. Nikole Kula Atlagic i crkvi u Drnisu. Prestavljanje Bogorodice u manastiru Krupa uradio je Konstantin Dimitriju oko 1720 godone. Djelo je slikano do detalja po jednom grckom bakroreznom listu, stampanom u Veneciji 1702. godine.

Read more: Ikonopis stare i nove crkve Sv. Nikole

Ikonopis stare crkve Sv. Nikole

Published Date
Hits: 1329

-IKONOPIS STARE CRKVE SV. NIKOLE
 

Priredio i obradio: urednik sajta
Izvor: -"Ikonopis dalmatinske krajine"- Narodni Muzej Beograd, 1992 godine
           -"Slikarstvo u srpskim crkvama sjeverne Dalmacije od 14-og do 20-og vjeka", Milorad Savic, 2000 god. 

Maja 1992 godine Narodni Muzej Srbije- Beograd, organizovao je izlozbu „Ikonopis Dalmatinske krajine”, tj. jednog djela sklonjenih ikona (180 ikona) sa benkovackog podrucja, kao rezultat ratnih desavanja nastalih pocetkom 1991 u Republici Hrvatskoj. Krajem 1991 i pocetkom 1992 godine, pristupilo se spasavanju mnogih vrednih istorijsih djela iz kulturne bastine tih krajeva. I to samo manji dio najvrednijih dobara: ikona, djelova ikonostasa, starih crkvenih bogosluzbenih knjiga i tome slicno.

Read more: Ikonopis stare crkve Sv. Nikole

Milorad Savic-"Ikonopis Dalmatinske Krajine"

Published Date
Hits: 43883

- Milorad Savic- „Ikonopis Dalmatinske Krajine”- Izvod iz priloga
 

(Maj 1992 godine, Beograd, str. 25-27)

Kula Atlagic- Stara crkva Sv. Nikole sadrzi vrlo malo sacuvanih podataka o njenom crkvenom zivotu. U crkvi je ostalo tek par knjiga i crkvenih stvari, uglavnom iz 18 vjeka, vecinom ruske provicijencije. Sama crkva je vise puta pokradena, kako u proslosti, tako i u novijoj istoriji. S kraja 18 vjeka, potice i ploca sa cirilicnim natpisom, koja je uzidana iznad glavnog ulaza sa zapadne strane, a kazuje da je protomajstor Antonije Skoti iz Skradina obnovio crkvu 1796 godine. To se sigurno odnosilo na neke vece gradjevinske radove. Moguce je da je za istu godinu ili malo kasnije, vezana izrada ikonostasa.
Ikonopis stare crkve Sv. Nikole u Kuli Atlagic, izradjen je kao tip visoke oltarske pregrade koja zavrsava slikanim krstom sto se pruza do samog svoda crkve, a sastoji se od prestonih ikona, onih u soklu, kao i dva reda ikona postavljenih iznad prestonih, uz to. Zaprema cijelu sirinu crkve i osim crkvenih ima jos sjeverne i juzne dveri.

Read more: Milorad Savic-"Ikonopis Dalmatinske Krajine"

Simeon Vukojevic-zaboravljeni slikar dalmatinskih ikonostasa

Published Date
Hits: 4243

 

"Simeon Vukojevic, zaboravljeni slikar crkve Lazarice na Kosovu dalmatinskom"
 

Priredio: Mr. Milorad Savic, Benkovac, 2006
 

O slikaru Simeonu Vukojevicu do nedavno se nije znalo bog zna sta. Cak je zbog zapisa njegovog imena i svote novca od 3000 kruna, koju je dobio za oslikavanje ikonostasa u crkvi Pokrova Bogorodice u Kninu, a na jednoj knjizi stampanoj u XVIII vijeku, zbog nepostojanja datuma tog posla, svrstan ni manje ni vise nego u slikare tog baroknog vijeka. Medjutim, slikarsko djelovanje Vukojevica, u okviru aktivnosti u parohijama, pratio je pocetkom proslog stoljeca „Glasnik pravoslavne dalmatinske crkve”. Sazeto o njegovom slikarstvu doneseno je u knjizi potpisnika ovog clanka „Slikarstvo u srpskim crkvama sjeverne Dalmacije”, a u kratko u jednom informativnom clanku. Ne treba da cudi da se Vukojevica cak svrstavalo u srpsku baroknu umjetnost, jer se odranije srpska umjetnost u Dalmaciji najcesce posmatrana, a i danas se cesto posmatra, kao neke tamo tricarije drugorazredne vrednosti iz zadnjeg dzepa. Rad na terenu i rezultati govore sasvim suprotno: religijsko slikarstvo u Dalmaciji je vise nego prebogato i vrijednostima i pojavama. Evo zato jednog priloga o jednom srpskom umjetniku iz Dalmacije, koji se u XIX vijeku skolovao u inostranstvu i vratio u otecestvo slikati ikonostase.

Read more: Simeon Vukojevic-zaboravljeni slikar dalmatinskih ikonostasa