Moja Kula- poezija

Published Date
Hits: 1392

Ponoć je !!!
Ustajem iz nemirnog sna, 

Read more: Moja Kula- poezija

Mogucnosti i preporuke za istorijsko istrazivanje

Published Date
Hits: 1983

Priredio: Željko Končarević

Sigurno, da je ovo skromno gradivo, samo osnova za daljnje istrazivanje ili dogradnju vec napisanog. Za ocekivati je i nadati se, da ce i drugi raspolozivi podaci o selu i njegovoj neposrednoj okolini, "ugledati svjetlo dana".


Mogucnosti i preporuke:

Neki izvori koji jos vise mogu da rasvjetle istorijske okolnosti ovih krajeva, a jos nisu dovoljno istrazeni. Jedan takav izvor informacija je i Drzavni Arhiv u Zadru.
Prema cl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje javnosti.
Na internet sajtu Drzavnog Arhiva Zadar, se lako mogu vidjeti neki podaci u istoimenim arhivama, a vezanih za citavu regiju i samo selo Kula Atlagic. To su prvenstveno athivski podaci Mletacke Republike- tzv. Mletacki katastar. Tu se navodi arhiva:

Read more: Mogucnosti i preporuke za istorijsko istrazivanje

Registar kulturnih dobara-

Published Date
Hits: 1191

 

Zakon o zastiti kulturnih dobara Republike Hrvatske, gdje su uvrstene i crkve sela Kula Atlagic.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTARSTVO KULTURE

656

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 6/2003

Lista zašticenih kulturnih dobara

I.

Na temelju clanka 16. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2003 – Liste zašticenih kulturnih dobara.

Read more: Registar kulturnih dobara-

Clanovi vjeca mjesnog odbora Kula Atlagic

Published Date
Hits: 1388

OBJAVA REZULTATA IZBORA ZA CLANOVE VIJECA MJESNIH ODBORA-

 

REPUBLIKA HRVATSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD BENKOVAC

Povjerenstvo za izbor clanova vijeca mjesnih odbora

Klasa: 013-01/10-01/01

Urbroj: 2198/27-03-10-87

Benkovac, 31. svibnja 2010.

 

OBJAVA REZULTATA IZBORA ZA CLANOVE VIJECA MJESNIH ODBORA

ODRŽANIH DANA 30. svibnja 2010. GODINE

Za vijeca mjesnih odbora: Brgud, Dobra Voda, Gornje Biljane, Kožlovac i Podlug nisu prijavljene kandidacijske liste, te stoga za iste nisu održani izbori.

Vijece mjesnog odbora Benkovac ima 7 clanova, a ostali mjesni odbori koji su ustanovljeni Statutom Grada Benkovca imaju 5 clanova.

Nakon izvršenog pregleda svih pristiglih materijala, Povjerenstvo za izbor clanova vijeca mjesnih odbora utvrdilo je slijedece:

Read more: Clanovi vjeca mjesnog odbora Kula Atlagic